Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Kontaktní údaje

Adresa: Drnovská 507-Praha 6-160 00-Česká republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus X
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X zamražené a zasušené infikované tkáně rostlin

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: 1991 – 2000
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 66
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano databáze na internetu, katalogové listy v PC
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Údaje o pasech dokumentu Ne
Charakterizace data dokumentu www.vurv.cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá: Pravidelné reaktivace sbírkových položek s minimálními ztrátami.
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • In vitro banka
  • Lyofilizovaná (LYO)

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Bez písemné dohody Bez písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 6
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%

Finanční alokace (v %)

Print This Resource
Return to the map »