Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i.

Kontaktní údaje

Adresa: Radiová 7-Praha-10231-Česká republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie X Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) X Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) X Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 150
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano Sbírka mikroorganismů RIFIS
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvížat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport katalogové číslo
Charakterizace data dokumentu rod, druh
Data dokumentu Hodnocení využití
Jiné (prosím upřesněte) geografický původ, způsob uchovávání

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Ne
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ne
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Bez písemné dohody Jiné písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 3
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 75%
Ostatní 25%
Komentáře 25% z vlastních zdrojů VÚPP

Finanční alokace (v %)

Zpracování nových materiálů 10%
Skladování 40%
Údržba/regenerace 40%
Dokumentace 10%

Print This Resource
Return to the map »