Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Kontaktandmed

Aadress: Teaduse 4/6-Saku-75501-Eesti
Õiguslik seisund: Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus 0

E-posti Koduleht

Materjali

Mikroobide ja selgrootute

Bakterid X Niitseened (kandseened) X
Pärmid (kottseened) X Viirused X
Pärmid (kandseened) X Ümarussid
Niitseened (kottseened) X Mükoplasmad

Muu: Meil on ka entomoloogiline kogu

Säilitatud algmaterjali tüüp:

Kaasaegsed tõud ja sordid Traditsioonilised tõud ja sordid Looduses esinevad populatsioonid Muu
X

Marerial poest tüüp:

Eluskogu või -populatsioon Sperma Munarakud/munasarjakude/looted Seemed Koekultuur, sh külmutatud Rakud Muu
X klaasslaidid putukatega, prepareeritud putukad, vastsed etanoolis

Kogumise kirjeldus:

Kogumik/elanikkonna start Date: < 1980
Hooldus kogu eeldatava perioodi (aasta): 10 – 25
Kogumine (arv tõud) suurus: 1000
Evolution kollektsiooni (viimase 10 aasta jooksul) suurus: ↘ > 20%

Eesmärke ja identiteeti

Geograafiline päritolu materjali kogumisel: Piirkondlik
Populatsiooni majandamise:

  • on-farm

Kogumik/elanikkonna säilitamise eesmärki:

Säilitamine Uurimine Aretamine Koolitus Teadlikkuse tõstmine Muu
X X X

Tegevused

Juhtimine

Kasutada olevaid tehnilisi juhiseid (nt FAO) Ei
Kordumatu tunnuse kasutamine Jah
Dokumendisüsteemi kasutamine Jah laboripäevik ja nimekiri
Kogumine suuremate dokumendisüsteemi osana

National fortegnelse: Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (Teadus- ja haridusministeerium) ja Põllumajandusministeerium

European inventory: www.q-collect.eu (meie kollektsioonide kohta on täidetud küsimustik)

Andmebaasi haldussüsteemi (tarkvara)

Excel

Dokumendi andmed Jah
Muu (Palun täpsustage) Andmed ei ole veel veebis kättesaadavad

Kordamise materjali ja dokumentatsiooni

Materjal: Ei
Dokumendid: Ei

Testimine

Säilitatava materjali testimise elujõulisuse: Sageli
Kahjurite ja haiguste või saastumist juuresolekul diagnoos: Jah, kuid harva
Regenereerimine/paljunemine: Sageli
Molekulaarne analüüs (nt DNA sekveneerimise või sõrmejälgede): Jah, kuid harva
Kasulik tunnuste hindamine: Ei

Elujõulisuse väljendamisviis ning teie kogumine

Keskmine:
Regenereeritud kogumise protsent: 5

Kogu ladustamise tingimused

  • Eluspopulatsioon(id)
  • In vitro pank
  • Krüopank

Juurdepääsu-ja jaotamistingimused

Pakkujad Adressaadid
Materjalide üleandmise lepingu (MTA) kasutamine Materjalide üleandmise lepingu (MTA) kasutamine

Jaotus materjali (aastas)

Eelarve ja rahastamine

Aasta eelarve kogumine (eurodes): Information not available

Rahastamisallikate (protsentides)

Riigi valitsus 100%
Kommentaarid Kollektsioonidel ei ole eraldi rahastamist, teeme seda igapäevatöö kõrvalt ja oma vahenditest. Oleme riigi hallatav asutus.

Rahastamise jaotus (protsentides)

Print This Resource
Return to the map »