Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Suomen kansallinen eläingeenivaraohjelma

Yleistietoja Project/aloite

Projekti/aloitteen nimi: Suomen kansallinen eläingeenivaraohjelma

Yleisiä tietoja organisaation

Nimi: MTT Agrifood Research FINLAND
Kaupunki: Jokioinen
Post Code: 31600
maa: FINLAND


Yhteystiedot vastuuhenkilön hanketta / aloitetta:

Nimi: Kantanen Juha
Puhelinnumero: +358 29 5317309
verkkosivusto


Kuvaus Project/aloite

Projekti/aloitteen kattamilla aloilla:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Projektin laajuuden: Kansallinen
Ensimmäinen motivaatiota aloittaa projekti/aloite: Maa- ja metsätalousministeriö asetti 30.12.1998 eläingeenivaratyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli käsitellä maa – ja elintarviketalouden eläingeenivarojen säilyttämisen ja käytön kansallista ja kansainvälistä toimintaa.Eläingeenivaratyöryhmä päätti kokouksessaan 5.9.2001, että maaraportin yhteydessä laaditaan Suomelle kotieläinten geenivaraohjelma.

Luokka, joka kuvaa projekti – luokat ovat sijoitus (1-10)

Toimitusjohtaja geenivarojen (kerää, säilyttää, ylläpitää, elvyttäminen, optimoimalla koostumus jne) 1
Tuottamalla tietoa (fenotyypitykseen, genotyypin jne) 2
Toimitusjohtaja tiedot (databasing, rajapinnat, jne.) 7
Legal / poliittiset asiat (parantamalla, ABS, jne.) 3
Tieteellinen tutkimus (analysoimalla monimuotoisuus, löytää piirteitä, jne) 4
Käytön edistäminen (tavoitteena on mahdollisten käyttäjien) 5
Yleisen tietoisuuden lisääminen (tavoitteena on suurelle yleisölle) 6

Talousarvion & rahoitus

Kommentit: Eläingeenivaraohjelma saa vuosittain kansallista rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ohjelman liittyy useita tutkimusprojekteja, joiden rahoitus on tullut mm. ministeriöstä, säätiöiltä ja Suomen Akatemiasta.


Odotetut tulokset & viestintä

Tulokset

Lisätä tietoisuutta X
Voit parantaa/Säästä geneettinen lähdemateriaaleja X
Tiedeyhteisön X
Geneettisten voimavarojen suojelu yhteisön X

Edunsaajien

Kuluttajille X
Poliittisten päättäjien X
Käyttäjien geenivarojen esim kasvattajat, viljelijät, teollisuus X

Projekti/aloite johtaa edelleen hankkeet/aloitteet aloittamista

– mm. alkuperäisrotujen markkinointiin liittyvät projektit, joilla edesautetaan geenivarojen hyötykäyttöä.

Print This Resource
Return to the map »