Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Staatsbosbeheer

Contactgegevens

Adres: Postbus 1300-Driebergen-3970 BH-Nederland
Juridische Status: zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Website

Materiaal

Forest

Abies Acer X Alnus X
Betula X Castanea Carpinus X
Cedrus Fagus Fraxinus X
Larix Picea Pinus
Populus X Prunus X Pseudotsuga
Quercus Robinia Tilia X
Other conifers Other broadleaves

 

Soort materiaal gehandhaafd:

 

Moderne rassen en varianten Traditionele rassen en varianten Populaties zoals die in de natuur voorkomen Andere
X

 

Type marerial-archief:

Levend materiaal Sperma Eicellen/ovarieel weefsel/embryo s Zaden Weefselcultuur Cellen Andere
X

 

De beschrijving van de collectie:

Datum van begin van de collectie/bevolking: 2001 – 2010
Verwachte periode van onderhoud van de collectie (jaar): > 25
Grootte van de collectie (aantal rassen): 4678
Evolutie van de grootte van de collectie (10 jaar): ↗ < 20%

Doelstellingen en identiteit

Geografische oorsprong van het materiaal in de collectie: Nationaal
Bevolking beheer:

  • ex situ

Doelstelling van de handhaving van de collectie/bevolking:

Instandhouding Onderzoek Kweken/fokken/veredelen Training Vergroten van het bewustzijn Andere
X X X

Activiteiten

Beheer

Gebruik van beschikbare technische richtsnoeren (bijvoorbeeld FAO) Nee
Gebruik van unique identifier Ja
Gebruik van een documentatiesysteem Ja database
Database managementsysteem (software) Excel
Paspoort documentgegevens Ja
Koppeling maken naar paspoortgegevens http://www.genenbankbomenenstruiken.nl/list.asp?soortsearch=Acer campestre

 

Duplicatie van materiaal en documentatie

Materiaal: Nee
Documentatie: Nee

Testen

Diagnose van de aanwezigheid van parasieten en ziekten, of vormen van verontreiniging: Vaak

Algemene niveau van de levensvatbaarheid van uw inzameling

Goed: is aanwezig in vivo en wordt goed onderhouden en beheerd
Percentage van de collectie geregenereerd: 4

Opslagcondities van de collectie

  • Levende populatie(s)

Voorwaarden voor toegang en verspreiding

Aanbieders Geadresseerden
Geen schriftelijke overeenkomst Geen schriftelijke overeenkomst

Verspreiding van materiaal (per jaar)

Aantal EU-landen waarin monsters worden verdeeld 1

Begroting en financiering

Jaarlijkse begroting voor de collectie (in euro): 50,000 – 250,000

Financieringsbronnen (in %)

Nationale overheid 42%
Andere 58%
Opmerkingen Staatsbosbeheer

Financiering van toewijzing (in %)

Print This Resource
Return to the map »