Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

SEMO Hobby

Kontaktní údaje

Adresa: Smržice 414-Smržice-798 17-Česká republika
Právní postavení: Soukromá firma

E-mail Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny Brambory
Trávy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny X Olejnaté plodiny
Vlákninové plodiny Réva
Zelenina X Ovoce
Okrasné plodiny Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 3049
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↘ > 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • on-farm

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ne
Použití systému dokumentace Ano vlastní evidence
Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ne

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Ne
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ne
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • Semenná banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Písemná dohoda pouze ve speciálních případech Písemná dohoda pouze ve speciálních případech

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 2
Procento distribuce požadavků <10%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru 100%

Finanční alokace (v %)

Zpracování nových materiálů 5%
Skladování 15%
Údržba/regenerace 80%

Print This Resource
Return to the map »