Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Register pasem z zootehniško oceno

Vrsta genskih virov

  • Animal genetic resources (AnGR)

Kontaktne podatke zbirke podatkov ali popis

ime: Drago KOMPAN
naslov: Ljubljana 1000 SLOVENIJA
Telefonska številka: +38641915982
Email spletna stran

Kontaktni podatki IT upravljavec podatkovne zbirke

ime: Danijela BOJKOVSKI
naslov: Ljubljana 10000 Slovenija
Telefonska številka: +386 1 3203
Email

zgodovina Database

Obdobje ustanavljanja DB: 2001 – 2010
Motivacije za ustvarjanje DB: V skladu z Zakonom o živinoreji je ustanovljena Javna služba nalog genske banke v živinoreji, ki vsako leto izpolnjuje register pasem z zootehniško oceno ter ocenjuje trend ter stopnjo ogroženosti posamezne pasme

Zbirke podatkov vsebine

Prevladujoča geografski izvor materiala v DB: National
Vrsta zbirka upravljanih in prebivalstva v DB:

  • ex situ
  • in situ

Vrsta podatkov v podatkovni bazi:

  • glej Register pasem z zootehniško oceno (ocenjuje se 50 parametrov)

Gibanje števila zapisov v zadnjih 10 letih: Malo povečanje

uporaba podatkovne baze

Povprečno letno število uporabnikov po 2 skupini

Notranji uporabniki: 1000
Zunanji uporabniki: 300
Pogostost, kako pogosto uporabnik je svetovanje DB: < 20 times
Razvoj število uporabnikov v zadnjih 10 letih: Malo povečanje

Uporabniški vmesnik

DB je dostopen v angleščini: Ne

Orodja

Ime DB spletni strežnik: http://www.genska-banka.si/
Ime sistema za upravljanje vsebin DB: genska banka

Print This Resource
Return to the map »