Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Programmet för odlad mångfald

Startdatum: 01/01/2000 > Slutdatum: 12/31/2015

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Programmet för odlad mångfald
Förkortning: POM

Allmän information om organisationen

Namn: Jordbruksverket
Stad: Jönköping
Postnummer: 55182
Land: Sverige


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Jens Weibull
Telefonnummer: +46 36 15 58 64/+46 70 573 22 48
webbplats


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Antal partners: 14
Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Genomföra FAO Global Plan of Action i Sverige

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 1
Generera information (fenotypning, genotypning, etc.) 2
Hantering av information (databaser, gränssnitt, etc.) 3
Kapacitetsuppbyggnad (involverar insamlingsansvariga för genetiska resurser) 4
Juridiska / policy frågor (förbättrad tillgång, ABS, etc.) 5
Vetenskaplig forskning (analysera mångfald, hitta drag, etc.) 6
Främja användning (som syftar till potentiella användare) 7
Ökar medvetenhet bland allmänheten 8
Främjande internationellt samarbete 9

Budget & finansiering

Totala budgeten för projektet/initiativet (euro): 900000
Regeringen:100%


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Öka kunskapen X
Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X
Forskarsamfundet X
Samfund för bevarande av genetiska resurser X

Annat:
Öka användningen av GR, öka nationellt samarbete

Förmånstagare

Slutkonsumenter X
Användare av genetiska resurser som uppfödare, jordbrukare, industri X

Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

– Allteftersom POM utvecklas uppenbaras en mängd brister inom olika områden (kunskap, policy, bevarande mm). Dessa brister bör och kan åtgärdas i nya projekt.

Print This Resource
Return to the map »