Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Kontaktní údaje

Adresa: Albertov 6-Praha 2-128 43-Česká republika
Právní postavení: univerzita 0

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) X Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 3400
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano databáze Access, kartotéka
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Jiné: http://www.wfcc.info/ccinfo/collection/by_id/182

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Access

Charakterizace data dokumentu http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Často
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Průměrná: dobře se rozvíjejí metody uchovávání, avšak umístění sbírky a personální zajištění není vynikající
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • In vitro banka
  • Lyofilizovaná (LYO)

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Písemná dohoda pouze ve speciálních případech Písemná dohoda pouze ve speciálních případech

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 15
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 4
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 98%
Ostatní orgány veřejné správy a agentury 2%

Finanční alokace (v %)

Print This Resource
Return to the map »