Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

OSEVA PRO s.r.o., o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří

Kontaktní údaje

Adresa: Hamerská 698-Zubří-75654-Česká republika
Právní postavení: Soukromá firma 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny Brambory
Trávy X pícní, trávníkové, plané druhy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny Olejnaté plodiny
Vlákninové plodiny Réva
Zelenina Ovoce
Okrasné plodiny X okrasné trávy Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 2446
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: EU
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ano
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ne
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Plant Genetic Resources Documentation in the Czech Republic (EVIGEZ)

Evropský inventář: EURISCO

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Private software – Plant Genetic Resources Documentation in the Czech Republic (EVIGEZ)

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/
Charakterizace data dokumentu http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/
Data dokumentu Hodnocení http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Částečně
Dokumentace: Ano

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Ano, ale zřídka
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ne
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá: Všechny vzorky ukládané v Genové bance VÚRV Praha jsou předávány se stanovenými hodnotami klíčivosti osiva.
Procento z kolekce regenerovat: 4

Podmínky skladování sbírky

  • Semenná banka
  • Živá polní banka
  • Herbářové vzorky

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Písemná dohoda pouze ve speciálních případech Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 80
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 50,000 – 250,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%
Komentáře Náklady bývají částečně pokrývány také z neveřejných zdrojů (vlastní zdroje organizace).

Finanční alokace (v %)

Print This Resource
Return to the map »