Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Nordic Genetics

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Nordic Genetics

Allmän information om organisationen

Namn: Nordic Genetics
Stad: Eskilstuna
Postnummer: 63518
Land: Sverige


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Monica Hansson
Telefonnummer: 41519442


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Avel, seminstation

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 4
Generera information (fenotypning, genotypning, etc.) 3
Avel och produktion av sorter / raser (inklusive för-avel) 1
Hantering av information (databaser, gränssnitt, etc.) 2
Förbättra metod (förbättra alla ovanstående, standardisering, etc.) 5
Vetenskaplig forskning (analysera mångfald, hitta drag, etc.) 6

Budget & finansiering


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X

Förmånstagare

Användare av genetiska resurser som uppfödare, jordbrukare, industri X

Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

Print This Resource
Return to the map »