Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

NaturErhvervstyrelsen

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: NaturErhvervstyrelsen

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: NaturErhvervstyrelsen
City: København
Postnummer: 1780
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Birgitte Lund
Telefonnummer: +4545263760


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Omfanget af projektet: National

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Administration af genetiske ressourcer (indsamling, bevarelse, vedligeholdelse, regenerere, optimere sammensætning, osv.) 1
Juridiske og politiske spørgsmål (forbedring af adgang, ABS, osv.) 2
Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 5
Fremme af brug (sigter mod potentielle brugere) 3
Oplysning af offentligheden (sigter mod den brede offentlighed) 4

Budget & finansiering


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
At forbedre/conserve genetiske ressourcematerialer X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Andre:
National koordinator for plantegenetiske ressourcer

Støttemodtagere

Endelige forbrugere X
Politiske beslutningstagere X
Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

Print This Resource
Return to the map »