Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Maximising the taste and health value of plant food products – impact on vegetable consumption, consumer preferences and human health factors

Start dato: 09/05/2011 > Slutdato: 03/01/2015

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Maximising the taste and health value of plant food products – impact on vegetable consumption, consumer preferences and human health factors
Akronym: MaxVeg

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer
City: Aarslev
Postnummer: 5792
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Ulla Kidmose
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Antal partnere: 10
Omfanget af projektet: National
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Forskning

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 1
Fremme af brug (sigter mod potentielle brugere) 2

Budget & finansiering

Samlede budget for projektet/initiativet (euro): 2500000
Andre offentlige myndigheder og agenturer: 95%
Privat: 5%


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
Videnskabelige samfund X

Støttemodtagere

Endelige forbrugere X
Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

– Nye forskningsprojekter inkl. erhvervspartnere

Print This Resource
Return to the map »