Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Maadjas MTÜ

Alguskuupäev: 06/05/2010

Üldteavet projekti/algatus

Projekti/algatuse nimetus: Maadjas MTÜ

Üldine teave organisatsiooni

Nimi: MTÜ Maadjas
City: Tallinn
Postiindeks: 13515
Riik: Eesti


Projekti/algatuse eest vastutava isiku kontaktandmed:

Nimi: Annika Michelson
Telefoninumber: +37253416962
veebisait


Kirjeldus projekti/algatus

Projekti/algatusega hõlmatud valdkondi:

  • Plant genetic resources (PGR)
  • Animal genetic resources (AnGR)

Partnerite arv: 4
Projekti ulatus: Riigisisene
Esmane motivatsioon alustades projekti/algatusel: Taimede ja loomade geeniressursside säilitamine ning teabe tõstmine.

Kategooriad, milles kirjeldatakse projekti – kategooriad on järjestatud (1-10)

Tekitavad teavet (phenotyping, genotüübi jne.) 1
Soodustavad (suunatud potentsiaalsetele kasutajatele) 3
Üldsuse teadlikkuse (eesmärgiks on elanikkonnale) 2

Eelarve & rahastamine

Üldeelarve projekti/algatuse (eurodes): 300
Erasektori: 100%


Eeldatavate tulemuste põhjal & side

Tulemused

Suurendada teadmisi X
Et parandada/kaitsta geneetiliste ressursside materjalid X
Teadlaskond X
Geneetiliste ressursside säilitamine ühenduse X

Abisaajate

Lõpptarbijatele X
Poliitikakujundajad X
Kasutajatele geneetiliste ressursside nagu kasvatajad, põllumehed, tööstus X

Projekti/algatus kaasa tuua täiendavaid algatusi projektide algatamine

– Koostöö mitmete partneritega

Print This Resource
Return to the map »