Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Hrvatske šume

Detalji kontakt

Adresa: LJ.F. Vukotinovića 2-Zagreb-10 000-Hrvatska
Pravni status: trgovačko društvo 0

E-mail website

materijal

šuma

Abies X Acer Alnus
Betula Castanea Carpinus
Cedrus Fagus X Fraxinus X
Larix Picea Pinus X
Populus X Prunus X Pseudotsuga
Quercus X Robinia Tilia

Vrsta materijala održavati:

Suvremene sorte i pasmine Tradicijske sorte i pasmine Populacije kako se javljaju u prirodi Ostalo
X

Vrsta marerial trgovine:

Živuća zbirka/populacija Sperma Jajne stanice/tkivo ovarija/embriji Sjeme Kultura tkiva Stanice ostalo
X

Opis Kolekcija:

Datum početka prikupljanja / populaciji: 1991 – 2000
Očekivani rok održavanja zbirke (godina): > 25
Veličina zbirke (broj pasmina): 500
Evolucija veličini zbirke (zadnjih 10 godina): ↘ > 20%

Ciljevi i identitet

Zemljopisnog podrijetla materijala u zbirci: nacionalno
Upravljanje Stanovništvo:

  • ex situ

Cilj održavanja prikupljanje / populacija:

očuvanje istraživanje uzgoj obuka podizanje svijesti ostalo
X X X

djelatnost

upravljanje

Korištenje raspoloživih tehničkih smjernica (npr FAO) Ne
Korištenje jedinstvenog identifikatora Ne
Upotreba dokumentacije sustava Ne
Kolekcija kao dio većeg dokumentacije sustava

Ostalo: EUFGIS

Sustav za upravljanje bazom podataka (software)

Izrađen samostalno

Dokument podaci putovnica Ne

Umnožavanje materijala i dokumentacije

Materijal: Ne
Dokumentacija: Djelomično

testiranje

Održivost testiranje uskladištenog materijala: Često
Dijagnoza prisutnosti štetnika i bolesti, ili onečišćenja: Često
Otkrivanje Transgen: Ne
Obnova / množenja: Da, ali rijetko
Molekularna analiza (npr sekvenciranje DNA ili otiska): Da, ali rijetko
Procjena korisnih osobina: Ne

Ukupna razina održivost svojoj kolekciji

Prosječno:
Postotak zbirke regeneriraju: 3

Uvjeti skladištenja iz kolekcije

  • Živa(e) populacija(e)

Pristup i uvjeti distribucije

pružatelji primatelji
Bez pisanog sporazuma Bez pisanog sporazuma

Distribucija materijala (godišnje)

Postotak od zahtjeva za distribuciju <10%
Broj zemalja EU-a u kojima su uzorci distribuira 3

Proračun i financiranje

Godišnji proračun za prikupljanje (u eurima): Information not available

Izvori financiranja (u%)

Ostale javne vlasti i agencije 100%

Raspodjela sredstva (u%)

Print This Resource
Return to the map »