Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Hop Research Institute

Kontaktní údaje

Adresa: Kadaňská 2525-Žatec-438 01-Czech
Právní postavení: Soukromá firma 0

E-mail

Materiál

Rostlina

Obilniny Brambory
Trávy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny Olejnaté plodiny
Vlákninové plodiny Réva
Zelenina Ovoce
Okrasné plodiny Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): 10 – 25
Velikost kolekce (počet plemen): 370
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • on-farm

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano protokoly
Systém pro správu databází (dále jen “software”)

EVIGEZ

Údaje o pasech dokumentu Ano

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ano
Dokumentace: Ano

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Ano, ale zřídka
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Ano, ale zřídka
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 3

Podmínky skladování sbírky

  • Živá polní banka
  • In vitro banka
  • Cryo banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA) Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 10
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 5
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 50,000 – 250,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 80%
Soukromé 20%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 10%
Zpracování nových materiálů 5%
Skladování 0%
Údržba/regenerace 60%
Dokumentace 20%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »