Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Föreningen Allmogekon

Kontaktuppgifter

Adress: CO/Kortebäck Rud 400-Brålanda-464 64-Sverige
Juridisk Status: Förening eller stiftelse 0

E-post

Material

Djur

Nötkreatur X Bohuskulla Ringamålako Väneko Rapphöna
Kyckling Fasan
Anka Gris
Get Duva
Gås (tam) Vaktel
Pärlhöns Kanin
Häst Kalkon

 

Typ av material som bevaras:

 

Moderna raser och sorter Traditionella raser och sorter Populationer som inträffar i naturen Övrigt
X

 

Typ av förvarat material:

Levande samling eller population Sperma Äggceller / äggstocksvävnad / embryon Säd Vävnadskultur Celler Övrigt
X X

 

Beskrivning av samlingen:

Startdatum för samlingen/populationen: 1991 – 2000
Förväntad underhållsperiod för samlingen (år): > 25
Storlek på samlingen (antal raser): 3
Andel hondjur: .80%
Utveckling av storleken på samlingen (senaste 10 åren): =

Mål och identitet

Geografiskt ursprung i samlingen: Regionalt
Förvaltning/bevarande av populationen

  • ex situ
  • in situ
  • on-farm

Målet med bevarandet av samlingen/populationen:

Konservering Forskning Uppfödning Träning Kunskapsspridning Övrigt (vänligen specificera)
X X X X

Verksamhet

Förvaltning/bevarande

Användning av tillgängliga tekniska riktlinjer (t.ex. FAO) Nej
Användningen av unika identifierare Ja
Användning av ett dokumentationssystem Ja Sluten stambok Egen härstamningsregistrering
Samling som en del av ett större dokumentationssystem Övrigt: FAO
Databashanteringssystem (programvara) Excel

Private software – Genbanken på Internet

Dokumentpassuppgifter Ja

 

Kopiering av material och dokumentering

Material: Delvis
Dokumentering:Delvis

Testning:

Viabilitetstestning av lagrade materialet: Ofta
Diagnos av förekomsten av skadegörare och sjukdomar, eller föroreningar: Ja, men sällan
Molekylär analys (e.g. DNA sekvensering eller fingeravtryck): Ja, men sällan
Utvärdering av användbara egenskaper: Ofta

Övergripande viabilitetsnivå av din samling

Bra:

Lagringsförhållanden för samlingen

  • Levande population(er)
  • Cryo bank

Åtkomst och distribution

Leverantörer Mottagare
Annat skriftligt avtal Annat skriftligt avtal

Distribution av material (per år)

Budget och finansiering

Årlig budget för samling (i euro): < 10,000

Finansieringskällor (i %)

Fördelning av finansieringen (i %)

Print This Resource
Return to the map »