Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Agriculture Institute of Slovenia

Kontaktni podatki

Naslov: Hacquetova 17-Ljubljana-1000-Slovenija
Pravni Status: Javna raziskovalna institucija 0

Email Spletna stran

Material

Rastlin

Žita X Secale, Hordeum,Triticum, Avena, Chenopodium, Fagopyrum, Panicum, Sorghum, Zea Krompir X Solanum tuberosum
Trave X Lolium, Arrenatherum, Briza, Bromus, Cynosorus, Dactylis, Festuca, Lathyrus, Lotus, Medicago, Onobrychis, Phleum, Poa, Trifolium Pesa (sladkorna, krmna) X Beta
Stročnice X Phaseolus, Vicia, Pisum, Cicer Oljnice X Cucurbita, Brassica, Camelina, Papaver
Predivnice X Linum, Cannabis Vinska trta X Vitis
Zelenjava X Cucumis, Cichorium, Brassica, Lactuca, Cucurbita, Solanum, Petroselinum, Capsicum, Valerianella, Beta, Allium, Daucus, Diplotaxis, Sadje X Malus, Pirus, Cornus, Fragaria, Ribes, Vaccinium, Sambucus, Prunus
Okrasne rastline Modelne rastline (arabidopsis, medicago spp itd.)

Drugo: Humulus, Nicotiana, Salvia, Origanum, Gentiana, Melissa, Echinacea, Artemisia

Vrsto materiala, ki vzdržuje:

Sodobne pasme in sorte Tradicionalne pasme in sorte Populacije, kot se pojavljajo v naravi Drugo
X X

Vrsta marerial store:

Živa zbirka ali populacija Sperma Jajčne celice/tkivo jajčnika/zarodki Semena Kultura tkiv, tudi zamrznjena Celice Drugo
X X X

Opis zbirke:

Datum začetka zbiranja/prebivalstva: 1981 – 1990
Pričakovano obdobje vzdrževanje zbirke (let): > 25
Velikost zbirke (število pasem): 5350
Razvoj velikost zbirke (zadnjih 10 let): ↗ < 20%

Cilji in identitete

Geografski izvor materiala v zbirki: Nacionalnega
Populacijski management:

  • ex situ
  • in situ
  • on-farm

Cilj ohranjanja zbiranje/prebivalstva:

Ohranjenost Raziskave Gojenje Usposabljanje Ozaveščanje Drugo
X X X X X

Dejavnosti

Upravljanje

Uporabo razpoložljivih tehničnih smernic (npr. FAO) Ne
Uporaba Enolični identifikator Da
Uporaba dokumentacijski sistem Da SRGB
Zbirka kot del večje dokumentacijski sistem

Wykaz krajowy: SRGB

Inventario europeo: EURISCO

Sistem za upravljanje baze podatkov (software)

Excel

Access

Dokumenta potni list podatkov Da
Povezati podatke iz potnega lista eurisco.ipk-gatersleben.de

Podvajanje materiala in dokumentacije

Material: Delno
Dokumentacijo: Da

Testiranje

Sposobnost preživetja testiranje shranjeni material: Izvajamo, vendar redko
Diagnosticiranje prisotnosti škodljivcev in bolezni ali kontaminacije: Izvajamo, vendar redko
Transgena odkrivanje: Ne
Regeneracija/množenje: Pogosto
Molekularne analize (npr. DNA zaporedja ali odvzem prstnih odtisov): Izvajamo, vendar redko
Vrednotenje koristnih lastnosti: Izvajamo, vendar redko

Splošno raven upravičenosti svoje pobiranje

Povprečna:
Odstotek zbirke regenerirajo: 3

Pogojev shranjevanja zbirke

  • Semenska banka
  • Banka živih polj
  • Banka in vitro

Pogoji dostopa in razdeljevanja

Ponudniki Prejemnik
Uporaba tipskega sporazuma o prenosu materiala Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (ITPGRFA) Uporaba tipskega sporazuma o prenosu materiala Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo (ITPGRFA)

Distribucija materiala (letno)

Število distribuiranih vzorcev 10
Odstotek zahtev prejemnikov >75%
Številne države EU, v kateri so porazdeljeni vzorcev 5
Številne države zunaj EU, v kateri so porazdeljeni vzorcev 5

Proračun in financiranje

Letni proračun za zbiranje (v EUR): 50,000 – 250,000

Virov financiranja (v %)

Nacionalne vlade 100%

Financiranje dodelitve (v %)

Zbiranje in prevzemanje novih materialov 10%
Obdelavo novega gradiva 10%
Shranjevanje 20%
Vzdrževanje/Regeneracija 50%
Dokumentacijo 8%
Porazdelitev 2%

Print This Resource
Return to the map »