Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Kontaktní údaje

Adresa: Holovousy 1-Hořice-508 01-Česká Republika
Právní postavení: Soukromá firma 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus X
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma X

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: 2001 – 2010
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 271
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • in situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano evidenční list každé položky v elektronické podobě
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: EVIGEZ

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Údaje o pasech dokumentu Ne
Charakterizace data dokumentu http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Ne
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Průměrná: životaschopnost rostlin, ve kterých jsou uchovávány izoláty patogenů jě ovlivňována vnějšími faktory, mezi které patří škůdci, houbové choroby, výkyvy teploty vzduchu apod.
Procento z kolekce regenerovat: 3

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace
  • In vitro banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Jiné písemné dohody Jiné písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 50
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 20%
Zpracování nových materiálů 20%
Skladování 20%
Údržba/regenerace 20%
Dokumentace 15%
Distribuce 5%

Print This Resource
Return to the map »