Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Thorshøjgaard (collection)

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Thorshøjgaard (collection)

Generelle oplysninger om organisationen

City: Museumsvej 1, 3120 Dronningmølle


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn:
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)
  • Animal genetic resources (AnGR)

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)


Budget & finansiering


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Støttemodtagere


Print This Resource
Return to the map »