Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Samenwerking CGN – Rijk Zwaan

Algemene informatie over het Project/initiatief

Naam van het Project/initiatief: Samenwerking CGN – Rijk Zwaan

Algemene informatie over de organisatie

Naam: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
Stad: Wageningen
Postcode: 6708 PB
Land: Nederland


Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het project/initiatief:

Naam: Bert Visser
Telefoonnummer: 0317480993
website


Beschrijving van het Project/initiatief

Gebieden die worden bestreken door het Project/initiatief:

  • Plant genetic resources (PGR)

Aantal partners: 2
Omvang van het project: Internationaal
Oorspronkelijke motivatie voor het starten van het project/initiatief: Ondersteuning genenbank, door meewerken aan instandhouden en uitbreiden collectie genenbank. Leidt tot win-win situatie, voor zowel genenbank als gebruiker.

Categorieën die beschrijft de project – categorieën zijn gerangschikt (1 tot en met 10)

Beheer van de genetische hulpbronnen (verzamelen, behoud van, het onderhouden, regenereren, optimalisering van samenstelling, enz.) 1
Genereren van informatie (fenotypering, genotypering, etc.) 2

Begroting & financiering


Verwachte resultaten & communicatie

Resultaten

Vergroting van de kennis Er is geen duidelijk budget afgesproken. Het werk wordt uitgevoerd in onderling overleg. Kosten zijn in meeste gevallen voor bedrijf.
Te verbeteren/conserve genetische hulpbron materialen to increase knowledge
Genetische hulpbronnen instandhouding Gemeenschap Scientific community

Andere:
to improve/conserve genetic resource materials

Begunstigden

Eindverbruikers Genetic resources conservation community
Beleidsmakers Final consumers

Andere:
Users of genetic resources such as breeders, farmers, industry (e.g. yeasts)


Project/initiatief leiden tot de inleiding van verdere projecten/initiatieven

– Yes (please explain further)

Print This Resource
Return to the map »