Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

NPPC Výskumný ústav rastlinnej výroby

Kontaktné údaje

Adresa: Bratislavská 122-Piešťany-921 68-Slovensko
Právna forma: Verejná výskumná inštitúcia 0

E-mailom Webové stránky

Materiál

Rastlín

Obilniny X Zemiaky X
Trávy X Repa (cukrová, kŕmna) X
Strukoviny X Olejniny X
Bielkovinové plodiny X Víno X
Zelenina X Ovocie X
Okrasné plodiny Modelové rastlinné druhy (arabidopsis, medicago spp a pod.)

Druh materiálu zachovať:

Moderné druhy a odrody Tradičné druhy a odrody Populácie, ako sa nachádzajú v prírode Iné
X X X

Druh obchodu marerial:

Živá zbierka alebo populácia Spermie Vaječné bunky/vaječníkové tkanivá/embryá Semená Tkanivové kultúry, vrátane uchovávania pomocou kryo Bunky Iné
X X X

Collection Popis:

Dátum začatia zberu/populácie: 1981 – 1990
Očakávané obdobie údržby zbierky (roky): > 25
Veľkosť zbierky (počet plemien): 26,036
Vývoj z veľkosti zberu (posledných 10 rokov): =

Cieľov a identity

Geografický pôvod materiálu v zbierke: Národný
Riadenie populácie:

  • ex situ
  • on-farm

Cieľ zachovať zbierku/populácie:

Ochrana Výskum Pestovanie Školenie Zvyšovanie povedomia Iné
X X X X

Aktivity

Riadenie

Použitie dostupných technických usmernení (napríklad FAO) Nie
Použitie jedinečný identifikátor Áno
Použitie dokumentáciu systému Áno GRISS- Genetic Resources Information System of Slovakia
Kolekcia ako časť väčšieho systému dokumentácie

Wykaz krajowy: 26,036

Inventario europeo: 17

Iné:

Databázový systém (softvér)

Excel

Vlastný softvér

Údaje o pase dokumentu Áno
Prepojenie na údaje o pase www.vurv.sk

Duplicite materiálu a dokumentácie

Materiál: Nie
Dokumentácia: Nie

Testovanie

Životaschopnosť testovanie uskladneného materiálu: Často
Diagnostika výskytu škodcov a chorôb alebo kontaminácie: Často
Transgén detekcie: Nie
Regenerácia/násobenie: Yes, but rarely
Molekulárna analýza (napríklad DNA sekvenovania alebo odtlačky): Nie
Vyhodnotenie užitočné vlastnosti: Často

Celková úroveň rentability vašej zbierky

Veľmi dobré: Pravidelný monitoring v Aktívnej kolekcii po 5 rokoch a v základnej kolekcii po 10 rokoch uskladnenia. .
Percenta zberu regenerovať: 4

Podmienky skladovania zbierky

  • Semenná banka
  • Živá poľná banka
  • In vitro banka
  • Herbárové vzorky

Podmienky prístupu a distribúcie

Poskytovatelia Príjemcovia
Využitie Štandardnej MTA v rámci Medzinárodnej dohody o RGZ pre potraviny a poľnohospodárstvo (ITPGRFA) Využitie Štandardnej MTA v rámci Medzinárodnej dohody o RGZ pre potraviny a poľnohospodárstvo (ITPGRFA)

Distribúcia materiálu (ročne)

Počet distribuovaných vzoriek 800
Percentuálne rozdelenie žiadostí >75%
Niekoľko krajín EÚ, v ktorom sú distribuované vzoriek 28
Počet nečlenských krajín EÚ v ktorých sú distribuované vzoriek 20

Rozpočet a financovanie

Ročný rozpočet pre zber (v eurách): > 250,000

Zdrojov financovania (v %)

Národná vláda 100%

Prideľovania (v %)

Zhromažďovanie a využívanie materiálov, nových 5%
Spracovanie nových materiálov 10%
Skladovanie 70%
Dokumentácia 10%
Distribúcia 5%

Print This Resource
Return to the map »