Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

MaxVeg

> Slutdato: 04/01/2015

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: MaxVeg
Akronym: MaxVeg

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Institut for Fødevarer, AU
City: Årslev
Postnummer: 5792
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Ulla Kidmose
websted


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Omfanget af projektet: National

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Administration af genetiske ressourcer (indsamling, bevarelse, vedligeholdelse, regenerere, optimere sammensætning, osv.) 3
Generering af oplysninger (fænotyper, genotypebestemmelse, osv.) 2
Videnskabelig forskning (analysere mangfoldighed, at finde træk, osv.) 1
Oplysning af offentligheden (sigter mod den brede offentlighed) 4

Budget & finansiering

Kommentarer: Ved ikke


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
Videnskabelige samfund X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Støttemodtagere

Endelige forbrugere X
Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

– Formidling i et GUDP-projekt

Print This Resource
Return to the map »