Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Association for Autochthonous Goat Breeds in Bulgaria

Обща информация за проекта/инициативата

Име на проекта/инициативата: Association for Autochthonous Goat Breeds in Bulgaria

Обща информация за организацията


Данни за контакт на лицето, отговорно за проекта/инициативата:

Име:
Телефонен номер: +359 888 788 121; +359 885 858 300
Уебсайт


Описание на проекта/инициативата

Области, обхванати от проекта/инициативата:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Категории, които описват проекта (степенувани от 1 до 10)


Бюджет & финансиране


Очаквани резултати & комуникация

Резултати

Бенефициенти


Print This Resource
Return to the map »