Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Kontaktní údaje

Adresa: Havlíčkova 2787/121-Kroměříž-76701-Česká republika
Právní postavení: Soukromá firma

E-mail Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny X ječmen jarní, oves, žito Brambory
Trávy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny Olejnaté plodiny
Vlákninové plodiny Réva
Zelenina Ovoce
Okrasné plodiny Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 5973
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Evropský inventář: EURISCO

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm
Charakterizace data dokumentu http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 3

Podmínky skladování sbírky

  • Semenná banka
  • Herbářové vzorky

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA) Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 118
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 3

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): Information not available

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%
Komentáře Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity

Finanční alokace (v %)

Print This Resource
Return to the map »