Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Zaštita, unapređenje i iskorištavanje animalnih genetičkih resursa u Srbiji i Hrvatskoj

Datum početka: 11/01/2008 > Datum završetka: 11/01/2009

Opće informacije o projektu / inicijative

Naziv projekta / inicijative: Zaštita, unapređenje i iskorištavanje animalnih genetičkih resursa u Srbiji i Hrvatskoj

Opće informacije o organizaciji

Ime: Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Grad: Osijek
Post Code: 31000
zemlja: Hrvatska


Kontakt detalji osobe odgovorne za projekt / inicijativa:

Ime: Pero Mijić
Telefonski broj: **385/31-554-800


Opis projekta / inicijative

Domene pokriveno projektom / inicijative:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Broj partnera: 2
Opseg projekta: regionalno
Inicijalni poticaj za pokretanje projekta / inicijative: Biološku raznolikost autohtonih pasmina životinja nužno je čuvati radi gospodarskih, znanstvenih i kulturnih interesa. Životinjski genetski resursi predstavljaju važan čimbenik u proizvodnji hrane, te važnu komponentu “eko”-sustava u kojima održavaju prirodnu ravnotežu i “njeguju” krajobraz. Uz galopirajuću urbanizaciju i manje izraženu industrijalizaciju, u sve je većoj mjeri prisutno zapuštanje seoskog prostora, kojeg moramo shvatiti u daleko širem smislu nego što je to područje naselja, odnosno stalnog obitavanja seoske populacije.

Kategorije koji opisuje projekt – Kategorije su rangirani (1-10)

Upravljanje genetske resurse (skupljanje, čuvanje, održavanje, regeneraciju, optimizirati sastav, itd) 4
Generiranje informacija (fenotipiranje, genotipizacija, itd) 3
Uzgoj i proizvodnju sorte / pasmine (uključujući pre-uzgoja) 9
Upravljanje informacijama (databasing, sučelja, itd) 2
Poboljšanje metodologije (poboljšanje svega navedenog, standardizacija, itd) 10
Izgradnja kapaciteta (uključujući voditelja zbirki GR) 8
Pravna / Politika pitanja (poboljšanje pristupa, ABS, itd) 5
Znanstveno istraživanje (analizu raznolikosti, pronalaženje osobine, itd) 7
Poticanje korištenja (u cilju potencijalne korisnike) 6
Podizanje javne svijesti (čiji je cilj široj javnosti) 1

Proračun i financiranje

Ukupni proračun projekta / inicijative (eura): 1500
Nacionalna Vlada: 100%


Očekivani ishodi i komunikacije

Ishodi

povećanje znanja X
Za poboljšanje / očuvanje genetskih resursa materijale X
Znanstvena zajednica X
Genetski resursi očuvanje zajednice X

Ostalo:
Motivirati proizvođače na uzgoj ugroženog genetskog potencijala

Korisnici

krajnjim potrošačima X
Nositelji politike X
Korisnici genetskih resursa, kao što su uzgajivači, poljoprivrednike, industrije X

Projekt / Inicijativa dovesti do pokretanja daljnjih projekata / inicijativa

– Naglasak je stavljen na utvrđivanje efektivne veličine populacije ugroženih pasmina životinja, te izradu ekonomskog modela, koji bi ove „pasmine potiskane na rub samoopstojnosti“ od strane konvencionalnih, doveo do razine konkurentnosti.

Print This Resource
Return to the map »