Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

WUR

Contactgegevens

Adres: Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen-Wageningen-6700 AH-the Netherlands
Juridische Status: Verzelfstandigd onderzoeksinstituut, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 0

E-mail Website

Materiaal

Dier

(Rund)vee X Patrijs
Kip X Fazant
Eend X Varken X
Geit X Duif X
Gans (tam) X Kwartel
Parelhoender Konijn X
Paard X Kalkoen

Andere: Schaap

Soort materiaal gehandhaafd:

 

Moderne rassen en varianten Traditionele rassen en varianten Populaties zoals die in de natuur voorkomen Andere
X X

 

Type marerial-archief:

Levend materiaal Sperma Eicellen/ovarieel weefsel/embryo s Zaden Weefselcultuur Cellen Andere
X X DNA en bloedmonsters

 

De beschrijving van de collectie:

Datum van begin van de collectie/bevolking: 1991 – 2000
Grootte van de collectie (aantal rassen): 110
Percentage vrouwelijke dieren: 0.1%
Evolutie van de grootte van de collectie (10 jaar): ↗ < 20%

Doelstellingen en identiteit

Geografische oorsprong van het materiaal in de collectie: Nationaal
Bevolking beheer:

  • ex situ

Doelstelling van de handhaving van de collectie/bevolking:

Instandhouding Onderzoek Kweken/fokken/veredelen Training Vergroten van het bewustzijn Andere
X X X

Activiteiten

Beheer

Gebruik van beschikbare technische richtsnoeren (bijvoorbeeld FAO) Ja
Gebruik van unique identifier Ja
Gebruik van een documentatiesysteem Ja CryoWEB
Collectie als onderdeel van een groter documentatiesysteem Europos registras: EFABIS
Database managementsysteem (software) CryoWEB
Paspoort documentgegevens Ja
Andere (gelieve te specifiëren) www.wageningenur/cgn

 

Duplicatie van materiaal en documentatie

Materiaal: Ja
Documentatie: Gedeeltelijk

Testen

Levensvatbaarheid testen van opgeslagen materiaal: Vaak
Diagnose van de aanwezigheid van parasieten en ziekten, of vormen van verontreiniging: Vaak
Transgenic detectie: Nee
Moleculaire analyse (bijvoorbeeld DNA sequencing of vingerafdrukken): Ja, maar zelden
Evaluatie van nuttige eigenschappen: Ja, maar zelden

Algemene niveau van de levensvatbaarheid van uw inzameling

Zeer goed: Adequate cryoconserveringsprotocollen

Opslagcondities van de collectie

  • In vitro -bank
  • Cryo-bank

Voorwaarden voor toegang en verspreiding

Aanbieders Geadresseerden
Gebruik van Overeenkomst inzake materiaaloverdracht (MTA) Gebruik van Overeenkomst inzake materiaaloverdracht (MTA)

Verspreiding van materiaal (per jaar)

Aantal gedistribueerde monsters 200
Percentage van de distributie-verzoeken >75%

Begroting en financiering

Jaarlijkse begroting voor de collectie (in euro): 50,000 – 250,000

Financieringsbronnen (in %)

Nationale overheid 90%
Andere 10%
Opmerkingen Schatting 10% bijdrage van fokkerijbedrijfsleven

Financiering van toewijzing (in %)

Verzameling en toepassing van nieuwe materialen 15%
Verwerking van nieuwe materialen 15%
Opslag 50%
Documentatie 15%
Distributie 5%
Print This Resource
Return to the map »