Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Kontaktní údaje

Adresa: Květnové nám. 391-Průhonice-25243-Česká republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus X
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Jiné: viroid

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X izoláty virů v sušených vzorcích rostlin

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: 1981 – 1990
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 124
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ne
Použití systému dokumentace Ano databáze izolátů
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz&org=VI

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

databáze NPGZM VÚRV,v.v.i.

Údaje o pasech dokumentu Ne
Jiné (prosím upřesněte) http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz&org=VI

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Ano, ale zřídka
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ne
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Ano, ale zřídka
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ne
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 3

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Bez písemné dohody Bez písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 1
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): < 10,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 5%
Zpracování nových materiálů 10%
Skladování 40%
Údržba/regenerace 35%
Dokumentace 10%
Distribuce 0%

Print This Resource
Return to the map »