Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Kontaktní údaje

Adresa: Drnovská 507-Praha 6-161 06-Česká republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

E-mail

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie X Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 510
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Mezinárodní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano Katalog sbírky
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ne
Jiné (prosím upřesněte) http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/list?lang=cz&org=BA&coll=%7BCDDDEAE6-86B9-4382-A019-38A010CB4370%7D&term=&cond=AND&rows=20&B1=Vyhledat

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • Lyofilizovaná (LYO)

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Jiné písemné dohody Jiné písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 10
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Ostatní orgány veřejné správy a agentury 100%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 10%
Zpracování nových materiálů 14%
Skladování 40%
Údržba/regenerace 30%
Dokumentace 5%
Distribuce 1%

Print This Resource
Return to the map »