Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Kontaktní údaje

Adresa: Drnovská 507-Praha 6 Ruzyně-16106-České republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

Webové stránky

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Jiné: hmyz, měkkýši, hlístice, suchozemští stejnonožci, mnohonožky

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: 1991 – 2000
Očekávané období údržby kolekce (roky): 10 – 25
Velikost kolekce (počet plemen): 54
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano společná databáze programu
Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ne
Charakterizace data dokumentu http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz
Jiné (prosím upřesněte) http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ne
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 1
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%

Finanční alokace (v %)

Print This Resource
Return to the map »