Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav potravinářský v.v.i.

Kontaktní údaje

Adresa: Radiová 7-Praha 10-10231-Česká republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut 0

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie X Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) X Virus
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) X Mykoplazma

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 150
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • in situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano Sbírka mikroorganismů RIFIS
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Údaje o pasech dokumentu Ne

Duplikování materiálu a dokumentace

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Ano, ale zřídka
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Ne
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ne
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Bez písemné dohody Jiné písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Rozpočet a financování

Zdroje financování (v %)

Finanční alokace (v %)

Print This Resource
Return to the map »