Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Výzkumný ústav bramborářský

Kontaktní údaje

Adresa: Dobrovského-Havlíčkův Brod-580 01-ČR
Právní postavení: výzkumná organizace, s.r.o. 0

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus X
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) Mykoplazma

Jiné: viroidy

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: 1981 – 1990
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 500
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • in situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ne
Použití systému dokumentace Ano
Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport www.vurv.cz

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • In vitro banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Jiné písemné dohody Bez písemné dohody

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 5
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 2

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 90%
Ostatní 10%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 4%
Zpracování nových materiálů 15%
Skladování 50%
Údržba/regenerace 20%
Dokumentace 10%
Distribuce 1%

Print This Resource
Return to the map »