Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Universita Palackého v Olomouci Prirovedecka fakulta

Kontaktní údaje

Adresa: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Šlechtitelů 11-Olomouc-78371-Česká republika
Právní postavení: Veřejná vysoká škola 0

E-mail Webové stránky

Materiál

Mikrobiální a bezobratlých

Bakterie X Vláknité houby (basidiomycetes)
Kvasinky (ascomycetes) Virus X
Kvasinky (basidiomycetes) Nematóza
Vláknité houby (ascomycetes) X Mykoplazma X

Jiné: řasy a “downy mildews”, tj. zástupce čel. Peronosporaceae, tř. Oomycetes, říše Chromista

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X typová DNA vybraných fytoplazem

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: 1991 – 2000
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 179
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): =

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Národní
Obyvatelstvo řízení:

  • in situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ano
Použití systému dokumentace Ano datábáze v rámci NPGZM
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: http://www.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ano

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ne
Dokumentace: Ne

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Ano, ale zřídka

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Velmi dobrá: Převážná část položek sbírky je aktivně využívána zaměstnanci k výukovým a výzkumným aktivitám, kmeny ve sbírka jsou každoročně revidovány, doplňovány o kmeny z pracovní sbírky
Procento z kolekce regenerovat: 5

Podmínky skladování sbírky

  • Živá populace
  • DNA banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Písemná dohoda pouze ve speciálních případech Písemná dohoda pouze ve speciálních případech

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 3
Procento distribuce požadavků 10 – 25%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 3
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 95%
Ostatní orgány veřejné správy a agentury 5%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 10%
Zpracování nových materiálů 10%
Skladování 15%
Údržba/regenerace 60%
Dokumentace 4%
Distribuce 1%

Print This Resource
Return to the map »