Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Udvalget for Plantegenetiske Resourcer

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: Udvalget for Plantegenetiske Resourcer

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen
City: Købenavn V
Postnummer: 1780
Land: Denmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Birgitte Lund


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)
  • Animal genetic resources (AnGR)

Antal partnere: 10
Omfanget af projektet: National
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Bevarelse af plantegenetiske resourcer

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Administration af genetiske ressourcer (indsamling, bevarelse, vedligeholdelse, regenerere, optimere sammensætning, osv.) 1
Fremme af brug (sigter mod potentielle brugere) 2

Budget & finansiering

Nationale regering: 80%
Andre offentlige myndigheder og agenturer: 10%
Privat: 10%


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

At forbedre/conserve genetiske ressourcematerialer X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Støttemodtagere

Endelige forbrugere X
Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

Print This Resource
Return to the map »