Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Detalji kontakt

Adresa: Svetošimunska 25-Zagreb-10000-Hrvatska
Pravni status: Javna istraživačka institucija

E-mail

materijal

biljka

žitarice krumpiri
trave repe (šećerna, stočna)
mahunarke uljarice
vlaknasto bilje vinova loza X 140 primki
povrća voćke
ukrasno bilje modelne biljke (arabidopsis, medicago spp, itd.)

Vrsta materijala održavati:

Suvremene sorte i pasmine Tradicijske sorte i pasmine Populacije kako se javljaju u prirodi Ostalo
X

Vrsta marerial trgovine:

Živuća zbirka/populacija Sperma Jajne stanice/tkivo ovarija/embriji Sjeme Kultura tkiva Stanice ostalo
X

Opis Kolekcija:

Datum početka prikupljanja / populaciji: 2001 – 2010
Očekivani rok održavanja zbirke (godina): 10 – 25
Veličina zbirke (broj pasmina): 140
Evolucija veličini zbirke (zadnjih 10 godina): ↘ > 20%

Ciljevi i identitet

Zemljopisnog podrijetla materijala u zbirci: nacionalno
Upravljanje Stanovništvo:

  • ex situ

Cilj održavanja prikupljanje / populacija:

očuvanje istraživanje uzgoj obuka podizanje svijesti ostalo
X X X

djelatnost

upravljanje

Korištenje raspoloživih tehničkih smjernica (npr FAO) Ne
Korištenje jedinstvenog identifikatora Ne
Upotreba dokumentacije sustava Da www.cpgrd.zsr.hr
Kolekcija kao dio većeg dokumentacije sustava

Evropský inventář: http://www.vivc.de/

Sustav za upravljanje bazom podataka (software)

Izrađen samostalno

Dokument podaci putovnica Da
Link podacima putovnice www.cpgrd.zsr.hr
Dokument podaci procjena www.cpgrd.zsr.hr

Umnožavanje materijala i dokumentacije

Materijal: Djelomično
Dokumentacija: Djelomično

testiranje

Održivost testiranje uskladištenog materijala: Ne
Dijagnoza prisutnosti štetnika i bolesti, ili onečišćenja: Da, ali rijetko
Otkrivanje Transgen: Ne
Obnova / množenja: Često
Molekularna analiza (npr sekvenciranje DNA ili otiska): Često
Procjena korisnih osobina: Često

Ukupna razina održivost svojoj kolekciji

Dobro: Kolekcija je u sklopu pokušališta Agronomskog fakulteta, svi potrebni zahvati provode se uredno i na vrijeme
Postotak zbirke regeneriraju: 4

Uvjeti skladištenja iz kolekcije

  • Živa(e) populacija(e)

Pristup i uvjeti distribucije

pružatelji primatelji
Bez pisanog sporazuma Primjenom Sporazuma o prijenosu materijala (MTA)

Distribucija materijala (godišnje)

Proračun i financiranje

Godišnji proračun za prikupljanje (u eurima): < 10,000

Izvori financiranja (u%)

Nacionalna vlada 50%
Ostale javne vlasti i agencije 50%
Komentari do 2014. Fakultet, od 2014. Nacionalna vlada

Raspodjela sredstva (u%)

Print This Resource
Return to the map »