Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Svenska Lanthönsklubben

Startdatum: 01/01/1984

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Svenska Lanthönsklubben

Allmän information om organisationen

Namn: Svenska Lanthönsklubben
Postnummer: 51396
Land: Sweden


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Mikael Olsson
Telefonnummer: +46705237392
webbplats


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Antal partners: 2000
Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Registerförande bevarandeförening för Svenska lantraser av fjäderfä.

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 1
Avel och produktion av sorter / raser (inklusive för-avel) 2
Ökar medvetenhet bland allmänheten 3

Budget & finansiering

Andra myndigheter och byråer:50%
Privat: 50%


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Öka kunskapen X
Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X
Forskarsamfundet X
Samfund för bevarande av genetiska resurser X

Förmånstagare


Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

Print This Resource
Return to the map »