Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Stichting Zeldzame Huidierrassen

Algemene informatie over het Project/initiatief

Naam van het Project/initiatief: Stichting Zeldzame Huidierrassen
Acroniem: SZH

Algemene informatie over de organisatie

Naam: Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stad: w
Postcode: 6703 HA
Land: Nederland


Contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor het project/initiatief:

Naam: Geert Boink
Telefoonnummer: 31625042121
website


Beschrijving van het Project/initiatief

Gebieden die worden bestreken door het Project/initiatief:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Aantal partners: 70
Omvang van het project: Nationaal
Oorspronkelijke motivatie voor het starten van het project/initiatief: verdwijnen van de oorspronkelijke landbouwhuisdierrassen agv de ontwikkelingen richting industriële dierhouderij, de mechanisatie in de landbouw en fokkerij richting gespecialiseerde eigenschappen (melk, vlees, eieren).

Categorieën die beschrijft de project – categorieën zijn gerangschikt (1 tot en met 10)

Bevordering van het gebruik (gericht op potentiële gebruikers) 1
Publieke bewustwording (die gericht zijn op het grote publiek) 2
SZH is parapluorganisatie die ondersteuning geeft bij professionalisering fokkerij, verbinding is tussen wetenschap en praktijk, initiatieven ontwikkelt om afzet producten en diensten te bevorderen en aan belangenbehartiging richting overheden doet. 3

Begroting & financiering

Totale begroting van het Project/initiatief (euro): 200
Nationale overheid: 70%
Privé: 30%
Commentaar: Dit bedrag is voor 2014. In 2015 is de overheidsbijdrage nog “slechts” € 80.000. Dit is 60% minder dan in 2012. De toekomst dwingt tot keuzes


Verwachte resultaten & communicatie

Resultaten

Vergroting van de kennis X
Te verbeteren/conserve genetische hulpbron materialen X
Wetenschappelijke gemeenschap X
Genetische hulpbronnen instandhouding Gemeenschap X

Andere:
maatschappelijke bewustwording vergroten

Begunstigden

Eindverbruikers X
Beleidsmakers X
Gebruikers van genetische hulpbronnen zoals fokkers, landbouwers, industrie X

Andere:
de maatschappij


Project/initiatief leiden tot de inleiding van verdere projecten/initiatieven

– in het werkveld onstaan constant nieuwe initiatieven die de SZH zal blijven stimuleren en ondersteunen

Print This Resource
Return to the map »