Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Stichting De Oerakker

Contactgegevens

Adres: Rippingstraat 35-Alkmaar-1814HN-nederland
Juridische Status: Vereniging of stichting 0

E-mail Website

Materiaal

Plant

Granen X Aardappelen X
Grassen Bieten (suikerbieten, voederbieten) X
Peulvruchten X Oliehoudende gewassen
Vezelgewassen Wijnstokken
Groenten X Fruit
Siergewassen Modelplanten (arabidopsis, medicago spp, etc.)

Soort materiaal gehandhaafd:

Moderne rassen en varianten Traditionele rassen en varianten Populaties zoals die in de natuur voorkomen Andere
X

Type marerial-archief:

Levend materiaal Sperma Eicellen/ovarieel weefsel/embryo s Zaden Weefselcultuur Cellen Andere
X

De beschrijving van de collectie:

Datum van begin van de collectie/bevolking: < 1980
Verwachte periode van onderhoud van de collectie (jaar): > 25
Grootte van de collectie (aantal rassen): 250
Evolutie van de grootte van de collectie (10 jaar): ↘ > 20%

Doelstellingen en identiteit

Geografische oorsprong van het materiaal in de collectie: Nationaal
Bevolking beheer:

  • ex situ
  • in situ

Doelstelling van de handhaving van de collectie/bevolking:

Instandhouding Onderzoek Kweken/fokken/veredelen Training Vergroten van het bewustzijn Andere
X X X

Activiteiten

Beheer

Gebruik van beschikbare technische richtsnoeren (bijvoorbeeld FAO) Nee
Gebruik van unique identifier Nee
Gebruik van een documentatiesysteem Ja onderdeel van de oranjelijst
Collectie als onderdeel van een groter documentatiesysteem

Anders: gaat gebeuren ProSpecieRara methodiek

Database managementsysteem (software)

Private software – proSpecieRara systematiek

Paspoort documentgegevens Nee

Duplicatie van materiaal en documentatie

Materiaal: Gedeeltelijk
Documentatie: Gedeeltelijk

Testen

Levensvatbaarheid testen van opgeslagen materiaal: Vaak
Diagnose van de aanwezigheid van parasieten en ziekten, of vormen van verontreiniging: Vaak
Transgenic detectie: Nee
Regeneratie/vermenigvuldiging: Nee
Moleculaire analyse (bijvoorbeeld DNA sequencing of vingerafdrukken): Nee
Evaluatie van nuttige eigenschappen: Nee

Algemene niveau van de levensvatbaarheid van uw inzameling

Goed: geldt alleen voor het bij CGN in beheer ondergebrachte deel Bij vermeerderaars en gebruikers geen idee
Percentage van de collectie geregenereerd: 5

Opslagcondities van de collectie

  • Zaadbank
  • Veldbank
  • Cryo-bank

Voorwaarden voor toegang en verspreiding

Aanbieders Geadresseerden
Gebruik van Overeenkomst inzake materiaaloverdracht (MTA) Schriftelijke overeenkomst alleen in speciale gevallen

Verspreiding van materiaal (per jaar)

Begroting en financiering

Financieringsbronnen (in %)

Financiering van toewijzing (in %)

Print This Resource
Return to the map »