Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Skogsträdsförädling Södra Sverige

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Skogsträdsförädling Södra Sverige

Allmän information om organisationen

Namn: Skogforsk
Postnummer: 26890
Land: Sverige


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Bo Karlsson
webbplats


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Forest genetic resources (FGR)

Antal partners: 10
Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Operativt ansvar för Skogsträdsförädling

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 3
Generera information (fenotypning, genotypning, etc.) 2
Avel och produktion av sorter / raser (inklusive för-avel) 1
Vetenskaplig forskning (analysera mångfald, hitta drag, etc.) 4

Budget & finansiering

Totala budgeten för projektet/initiativet (euro): 2000000
Andra myndigheter och byråer:30%
Privat: 50%
Andra: 20%
Kommentarer: Forskningsfonder


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X
Forskarsamfundet X

Förmånstagare

Användare av genetiska resurser som uppfödare, jordbrukare, industri X

Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

– samarbeten nationellt och inom Europa

Print This Resource
Return to the map »