Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Skogsstyrelsen

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Skogsstyrelsen

Allmän information om organisationen

Namn: Skogsstyrelsen
Stad: Uppsala
Postnummer: 75591
Land: Sverige


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Sanna Black-Samuelsson
Telefonnummer: +46 (0) 18 278823


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Forest genetic resources (FGR)

Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Att bevara skogsgenetiska resurser av inhemska trädslag i skyddade områden (biotopskyddsområden)

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 1

Budget & finansiering

Andra myndigheter och byråer:100%
Kommentarer: Skogsstyrelsen


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X
Samfund för bevarande av genetiska resurser X

Förmånstagare


Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

Print This Resource
Return to the map »