Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Riigimetsa majandamise keskuse käskkiri

Geneetiliste ressursside tüüp

  • Forest genetic resources (FGR)

Andmebaasi/varude kontaktandmed

Nimi: Silvi Vinkman
aadress: Tallinn 10149 Eesti
Telefoninumber: +372676 7522
E-posti veebisait

Kontaktandmed IT andmekogu haldajale

Andmebaas ajalugu

Perioodi kehtestamine DB: After 2010
DB loomise motiivid: Andmebaasi loomise eesmärk oli mitte varasemal tööl lasta raisku minna

Andmebaasi sisu

Ülekaalus geograafilise päritolu materjali DB: Local
Tüüpi juhitud kogumine/elanikkonna DB:

  • in situ

Tüüp andmed lisada andmebaasi:

  • Registration
  • majandamine

Evolutsioon kirjete arv on viimase 10 aasta jooksul: Suur vähenemine

Andmebaas kasutamine

Keskmine aastane kasutajate arv üle 2 gruppi

Areng viimase kümne aasta jooksul kasutajate arv: Arengut ei olnud

Kasutajaliides

Accessi suvandid pakkuda DB võrra:

  • Sisemine ligipääs (haldavas organisatsioonis) kohtvõrgu kaudu

DB on kättesaadav inglise keeles: Ei

Tööriistad

Print This Resource
Return to the map »