Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

revidering og genoptryk af brochuren om ”Danske Husdyrgenetiske Ressourcer”

Start dato: 10/01/2014 > Slutdato: 12/31/2014

Generelle oplysninger om projektet/initiativet

Navnet på projektet/initiativet: revidering og genoptryk af brochuren om ”Danske Husdyrgenetiske Ressourcer”

Generelle oplysninger om organisationen

Navn: DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet
City: Tjele
Postnummer: 8830
Land: Danmark


Kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for projektet/initiativet:

Navn: Vivi Hunnicke Nielsen
Telefonnummer: +45 2219 1351


Beskrivelse projektet/initiativet

Domæner er omfattet af projektet/initiativet:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Antal partnere: 1
Omfanget af projektet: National
Indledende motivation for at starte projektet/initiativet: Udbrede kendskabet til danske husdyrgenetiske ressourcer

Kategorier, som beskriver projektet – kategorier er rangeret (1-10)

Fremme af brug (sigter mod potentielle brugere) 2
Oplysning af offentligheden (sigter mod den brede offentlighed) 1

Budget & finansiering

Samlede budget for projektet/initiativet (euro): 13500
Nationale regering: 100%


Forventede resultater & kommunikation

Resultater

Øge viden X
At forbedre/conserve genetiske ressourcematerialer X
Genetiske ressourcer bevaring Fællesskabet X

Støttemodtagere

Brugere af genetiske ressourcer som opdrættere, landmænd, industri X

Andre:
Den generelle offentlighed


Projektet/initiativet føre til indledning af yderligere projekter/initiativer

Print This Resource
Return to the map »