Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG

Datum početka: 11/13/2012 > Datum završetka: 11/10/2014

Opće informacije o projektu / inicijative

Naziv projekta / inicijative: Reprodukcija i uzgoj zagorskih purana na OPG

Opće informacije o organizaciji

Ime: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Zagreb
Grad: Zagreb
Post Code: 10000
zemlja: Hrvatska


Kontakt detalji osobe odgovorne za projekt / inicijativa:

Ime: Zlatko Janječić
Telefonski broj: +38598479223


Opis projekta / inicijative

Domene pokriveno projektom / inicijative:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Broj partnera: 4
Opseg projekta: nacionalno
Inicijalni poticaj za pokretanje projekta / inicijative: Uzgajivači ne posjeduju dovoljno stručnih, niti znanstvenih spoznaja o reprodukciji, hranidbi i uzgoju zagorskih purana. Time u većini slučajeva smanjuju mogućnost za zaradu i za povrat uloženih sredstava. Kako je relativno malo podataka o reprodukcijskim pokazateljima ukazala se potreba istraživanja reprodukcije zagorskih purana, kako bi proizvođači proizveli što veći broj jednodnevnih purića. Tehnologija hranidbe prilagođena zagorskim puranima se značajno razlikuje od one koja se primjenjuje u hranidbi hibridnih purana kao i od tehnologije hranidbe koju su do sada koristili uzgajivači zagorskih purana, te ju je potrebno primijeniti kako bi se povećale prosječne tjelesne mase purića u svim fazama uzgoja, kao i one završne, što bi rezultiralo većim prihodom. Potrebno je provoditi edukaciju proizvođača kako bi stekli osnovne spoznaje o ekonomici proizvodnje kojima će uz što manje troškove ostvarili što veći profit, a potrošači dobili što kvalitetniji proizvod.

Kategorije koji opisuje projekt – Kategorije su rangirani (1-10)

Upravljanje genetske resurse (skupljanje, čuvanje, održavanje, regeneraciju, optimizirati sastav, itd) 2
Uzgoj i proizvodnju sorte / pasmine (uključujući pre-uzgoja) 1
Poboljšanje metodologije (poboljšanje svega navedenog, standardizacija, itd) 4
Izgradnja kapaciteta (uključujući voditelja zbirki GR) 7
Znanstveno istraživanje (analizu raznolikosti, pronalaženje osobine, itd) 3
Poticanje korištenja (u cilju potencijalne korisnike) 5
Podizanje javne svijesti (čiji je cilj široj javnosti) 6

Proračun i financiranje

Ukupni proračun projekta / inicijative (eura): 20.000,00
Nacionalna Vlada: 70%
Ostale javne vlasti i agencije: 30%


Očekivani ishodi i komunikacije

Ishodi

povećanje znanja X
Za poboljšanje / očuvanje genetskih resursa materijale X
Znanstvena zajednica X
Genetski resursi očuvanje zajednice X

Korisnici

krajnjim potrošačima X
Nositelji politike X
Korisnici genetskih resursa, kao što su uzgajivači, poljoprivrednike, industrije X

Projekt / Inicijativa dovesti do pokretanja daljnjih projekata / inicijativa

– Zaštita izvorne pasmine kokoši hrvatice

Print This Resource
Return to the map »