- Genetic Resources in Europe - https://www.geneticresources.eu -

Programmet för odlad mångfald

Startdatum: 01/01/2002

Allmän information om projektet/initiativet

Namn på projekt/initiativ: Programmet för odlad mångfald
Förkortning: POM

Allmän information om organisationen

Namn: Sveriges lantbruksuniversitet
Stad: Alnarp
Postnummer: 230 53
Land: Sverige


Kontaktuppgifter för personen som ansvarar för projektet/initiativet:

Namn: Eva Jansson
Telefonnummer: 708985360


Beskrivning av projektet/initiativet

Domäner inkluderade i projektet/initiativet:

  • Plant genetic resources (PGR)

Antal partners: 20
Omfattningen av projektet: Land
Inledande motivation för att starta projektet/initiativet: Att bilda ett svenskt nationellt program för växtgenetiska resurser

Kategorier som beskriver projektet – kategorier rangordnas (1 till 10)

Hantering av genetiska resurser (samla, bevara, behålla, regenerera, optimera sammansättningen, etc.) 1
Generera information (fenotypning, genotypning, etc.) 3
Hantering av information (databaser, gränssnitt, etc.) 5
Vetenskaplig forskning (analysera mångfald, hitta drag, etc.) 6
Främja användning (som syftar till potentiella användare) 2
Ökar medvetenhet bland allmänheten 4
Sveriges nationella program för växtgenetiska resurser

Budget & finansiering

Totala budgeten för projektet/initiativet (euro): 1000000
Regeringen:100%
Kommentarer: Pengarna fås via Jordbruksverket årligen


Förväntat resultat & kommunikation

Resultat

Öka kunskapen X
Att förbättra/bevara genetiskt resursmaterial X
Forskarsamfundet X
Samfund för bevarande av genetiska resurser X

Annat:
Nyttja den odlade mångfalden

Förmånstagare

Slutkonsumenter X
Beslutsfattare X
Användare av genetiska resurser som uppfödare, jordbrukare, industri X

Projektet/initiativet leder till andra projekt/initiativ

– Nyttjande, forskning, undervisning etc