Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Poznan University of Life Sciences

Dane kontaktowe

Adres: Wojska Polskiego 28-Poznan-60-637-Poland
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Adres e-mail Strona internetowa

Materiał

Roślina

Zboża Ziemniaki
Trawy Buraki (cukrowe, pastewne)
Rośliny strączkowe Rośliny oleiste
Rośliny włókniste Winorośl X
Warzywa Owoce
Rośliny ozdobne Rośliny modelowe (arabidospsis, medigaco spp. itp)

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:1991 – 2000
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 156
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): ↘ > 20%

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: Krajowe
Zarządzanie populacji:

  • on-farm

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Nie
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak
Wykorzystanie dokumentacji systemu Nie
Kolekcja jako część większego systemu dokumentacji

Wykaz krajowy: http://egiset.ihar.edu.pl/

Inventario europeo: http://eurisco.ecpgr.org

System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

Excel

Dokumentacja danych paszportowych Tak

Powielanie materiałów i dokumentacji

Materiał: Nie
Dokumentacja: Nie

Badania

Rentowność analizy przechowywanego materiału: Tak, ale rzadko
Diagnoza występowania szkodników i chorób lub skażenia: Często
Wykrywanie transgenu: Nie
Regeneracja/rozmnażanie: Tak, ale rzadko
Analiza molekularna (np. sekwencjonowanie DNA lub pobieranie odcisków palców): Nie
Ocena przydatnych cech: Często

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Średnia:
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):4

Warunki przechowywania kolekcji

  • Żywa populacja lub populacje

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Stosowanie Umowy o przeniesieniu materiału (MTA) Stosowanie Umowy o przeniesieniu materiału (MTA)

Dystrybucja materiału (rocznie)

Liczba rozproszonych próbek 15
Procent zrealizowanych wniosków >75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 1

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): < 10,000

Źródła finansowania (w %)

Rząd 90%
Inne 10%

Podział finansowania (w %)

Gromadzenie i wykorzystanie nowych materiałów 4%
Przetwarzania nowych materiałów 1%
Magazynowanie 0%
Konserwacja/regeneracja 80%
Dokumentacja 10%
Dystrybucja 5%

Print This Resource
Return to the map »