Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Plusspuude register

Geneetiliste ressursside tüüp

  • Forest genetic resources (FGR)

Andmebaasi/varude kontaktandmed

Nimi: Märt Bratka
aadress: Tartu 51013 Eesti
Telefoninumber: +3727339377
E-posti

Kontaktandmed IT andmekogu haldajale

Andmebaas ajalugu

Perioodi kehtestamine DB: Before 1980
DB loomise motiivid: Plusspuude ja seemlatesse istutatud kloonide andmed oli mõistlik koondada ühte kogusse

Andmebaasi sisu

Ülekaalus geograafilise päritolu materjali DB: National
Tüüpi juhitud kogumine/elanikkonna DB:

  • ex situ

Ühinemisest dokumenteeritud koguarv:

  • 700

Tüüp andmed lisada andmebaasi:

  • Registration
  • Passport data
  • Phenotypic data
  • Use data

Evolutsioon kirjete arv on viimase 10 aasta jooksul: Suur suurenemine

Andmebaas kasutamine

Keskmine aastane kasutajate arv üle 2 gruppi

Sisemine kasutajad: 3
Välised kasutajad: 10
Sagedus, kui tihti kasutajad on konsulteerinud DB: < 20 times
Areng viimase kümne aasta jooksul kasutajate arv: Väike suurenemine

Kasutajaliides

Accessi suvandid pakkuda DB võrra:

  • Sisemine ligipääs (haldavas organisatsioonis) kohtvõrgu kaudu

DB on kättesaadav inglise keeles: Ei

Tööriistad

Print This Resource
Return to the map »