Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

OSEVA PRO s.r.o, o.z.Výzkumný ústav olejnin Opava

Kontaktní údaje

Adresa: Purkyňova 10-Opava-74601-Česká republika
Právní postavení: Veřejný výzkumný institut

E-mail Webové stránky

Materiál

Rostlina

Obilniny Brambory
Trávy Řepy (cukrová, krmná)
Lušteniny Olejnaté plodiny X
Vlákninové plodiny Réva
Zelenina Ovoce
Okrasné plodiny Modelové rostliny (arabidopsis, medicago spp, apod.)

Druh materiálu zachována:

Moderní druhy a odrůdy Tradiční druhy a odrůdy Populace, jak se nacházejí v přírodě Jiné
X X X

Typ oddílů úložiště:

Živá sbírka nebo populace Spermie Vaječné buňky/vaječníkové tkáně/embrya Semena Tkáňové kultury Buňky Jiné
X

Kolekce popis:

Datum zahájení sběru/populace: < 1980
Očekávané období údržby kolekce (roky): > 25
Velikost kolekce (počet plemen): 1400
Evoluce velikosti kolekce (posledních 10 let): ↗ < 20%

Cíle a identita

Geografický původ materiálu v kolekci: Místní
Obyvatelstvo řízení:

  • ex situ

Cíl zachovat kolekce/počet obyvatel:

Ochrana Výzkum Pěstování Školení Zvyšování povědomí Jiné
X X X X X

Aktivity

Vedení

Využívání dostupných technických pokynů (např. FAO) Ne
Použití jedinečného identifikátoru Ne
Použití systému dokumentace Ano IS EVIGEZ, vnitropodnikové databáze
Kolekce jako součást většího systému dokumentace

Nacionalni popis: IS EVIGEZ

Systém pro správu databází (dále jen “software”)

Excel

Vlastní software

Údaje o pasech dokumentu Ano
Propojení s daty služby passport http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm
Charakterizace data dokumentu http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm
Data dokumentu Hodnocení http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/asp2/default_c.htm

Duplikování materiálu a dokumentace

Materiál: Ano
Dokumentace: Ano

Testování

Životaschopnost testování uloženého materiálu: Často
Diagnóza přítomnost škůdců a chorob nebo kontaminace: Často
Transgenu detekce: Ne
Regenerace/násobení: Často
Molekulární analýza (např. DNA sekvenování nebo otisků): Ano, ale zřídka
Vyhodnocení vlastnosti užitečné: Často

Celková životaschopnost úroveň své sbírky

Dobrá:
Procento z kolekce regenerovat: 4

Podmínky skladování sbírky

  • Semenná banka

Podmínky přístupu a distribuce

Zprostředkovatelé Příjemci
Písemná dohoda pouze ve speciálních případech Využití Standardní MTA v rámci Mezinárodní dohody o RGZ pro potraviny a zemedělství (ITPGRFA)

Distribuce materiálu (za rok)

Počet distribuovaných vzorků 40
Procento distribuce požadavků >75%
Počet zemí EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 3
Počet zemí mimo EU, v nichž jsou distribuovány vzorky 1

Rozpočet a financování

Roční rozpočet pro kolekci (v eurech): 10,000 – 50,000

Zdroje financování (v %)

Národní vláda 100%

Finanční alokace (v %)

Shromažďování a využívání nových materiálů 8%
Zpracování nových materiálů 10%
Skladování 10%
Údržba/regenerace 20%
Dokumentace 50%
Distribuce 2%

Print This Resource
Return to the map »