Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Dane kontaktowe

Adres: Jeździecka-Bydgoszcz-85-687-Polska
Status prawny: Publiczna instytucja badawcza 0

Adres e-mail

Materiał

Roślina

Zboża Ziemniaki
Trawy X Narodowa Kolekcja Traw (pastewne, ozdobne, energetyczne, dzikorosnące, krajowe i zagraniczne) Buraki (cukrowe, pastewne)
Rośliny strączkowe X Rośliny oleiste X
Rośliny włókniste X Len Winorośl
Warzywa Owoce
Rośliny ozdobne X Jednoroczne i wieloletnie (byliny, drzewa, krzewy), krajowe i zagraniczne z wielu rodzin Rośliny modelowe (arabidospsis, medigaco spp. itp)

Inne: Pastewne (kolekcja motylkowatych drobnonasiennych)

Rodzaj konserwowanego materiału

Nowoczesne rasy i odmiany Tradycyjne rasy i odmiany Populacje Inne
X X X

Rodzaj przetrzymywanego materiału:

Zbiór lub populacja żywych organizmów Plemniki Komórki jajowe Nasiona Hodowla tkankowa Komórki Inne
X X

Opis zbioru:

Data rozpoczęcia zbioru/populacji:< 1980
Przewidywany okres konserwacji zbiorów (lata): > 25
Wielkość zbioru (liczba ras): 5600
Kształtowanie się wielkości zbioru (ostatnie 10 lat): ↘ > 20%

Cele i tożsamość

Geograficzne pochodzenie materiału w kolekcji: Krajowe
Zarządzanie populacji:

  • ex situ

Cel utrzymania zbioru/populacji:

Ochrona Badania Hodowla Szkolenia Podnoszenie poziomu świadomości Inne
X X X X X

Działalność

Zarządzanie

Wykorzystanie dostępnych wytycznych technicznych (np. FAO) Tak
Wykorzystanie unikatowego identyfikator Tak
Wykorzystanie dokumentacji systemu Tak Opisy miejsc zbioru
Kolekcja jako część większego systemu dokumentacji

Wykaz krajowy: http://egiset.ihar.edu.pl/index.aspx?lang=pl-PL

Inventario europeo: EURISCO

System zarządzania bazami danych (oprogramowanie)

Excel

Dokumentacja danych paszportowych Tak

Powielanie materiałów i dokumentacji

Badania

Regeneracja/rozmnażanie: Często
Ocena przydatnych cech: Często

Ogólny poziom rentowności Państwa kolekcji

Dobra:
Procent kolekcji regenerowanej (rocznie):4

Warunki przechowywania kolekcji

  • Bank nasion
  • Żywa populacja lub populacje
  • Próbki w formie zielnika

Warunki dostępu i dystrybucji

Dostawcy Odbiorcy
Stosowanie standardowych MTA z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA) Stosowanie standardowych MTA z Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa (ITPGRFA)

Dystrybucja materiału (rocznie)

Liczba rozproszonych próbek 37
Procent zrealizowanych wniosków >75%
Liczba krajów UE, w których próbki są dystrybuowane 8
Liczba państw spoza UE, w których próbki są dystrybuowane 2

Budżet i finansowanie

Roczny budżet dla zbioru (w euro): 50,000 – 250,000

Źródła finansowania (w %)

Rząd 100%

Podział finansowania (w %)

Gromadzenie i wykorzystanie nowych materiałów 20%
Przetwarzania nowych materiałów 1%
Magazynowanie 1%
Konserwacja/regeneracja 70%
Dokumentacja 7%
Dystrybucja 1%

Print This Resource
Return to the map »