Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Očuvanje biološke raznolikosti značajnog krajobraza Gajne putem uzgoja izvornih pasmina

Datum početka: 11/30/2007 > Datum završetka: 11/30/2017

Opće informacije o projektu / inicijative

Naziv projekta / inicijative: Očuvanje biološke raznolikosti značajnog krajobraza Gajne putem uzgoja izvornih pasmina

Opće informacije o organizaciji

Ime: Brodsko ekološko društvo-BED
Grad: Slavonski Brod
Post Code: 35 000
zemlja: Hrvatska


Kontakt detalji osobe odgovorne za projekt / inicijativa:

Ime: Iris Beneš
Telefonski broj: 00385 91 445 4212
website


Opis projekta / inicijative

Domene pokriveno projektom / inicijative:

  • Animal genetic resources (AnGR)

Broj partnera: 3
Opseg projekta: nacionalno
Inicijalni poticaj za pokretanje projekta / inicijative: Zaraštanje prirodno vrijednih pašnjaka najefikasnije je sprečavati sa izvornim pasminama zbog njihove prilagodiljivosti , izdržljivosti i nezahtjevnosti.

Kategorije koji opisuje projekt – Kategorije su rangirani (1-10)

Uzgoj i proizvodnju sorte / pasmine (uključujući pre-uzgoja) 1
Izgradnja kapaciteta (uključujući voditelja zbirki GR) 2
Pravna / Politika pitanja (poboljšanje pristupa, ABS, itd) 3
Znanstveno istraživanje (analizu raznolikosti, pronalaženje osobine, itd) 4
Podizanje javne svijesti (čiji je cilj široj javnosti) 5

Proračun i financiranje

Ukupni proračun projekta / inicijative (eura): 100000
Nacionalna Vlada: 10%
Ostalo: 90%
Komentari: EU funded + self sustainable activities


Očekivani ishodi i komunikacije

Ishodi

povećanje znanja X
Za poboljšanje / očuvanje genetskih resursa materijale X
Genetski resursi očuvanje zajednice X

Ostalo:
očuvati bioraznolikost

Korisnici

krajnjim potrošačima X
Nositelji politike X
Korisnici genetskih resursa, kao što su uzgajivači, poljoprivrednike, industrije X

Projekt / Inicijativa dovesti do pokretanja daljnjih projekata / inicijativa

– projekte brendiranja i plasmana proizvoda od izvornih pasmina

Print This Resource
Return to the map »