Preparatory actions on EU plant and animal genetic resources in agriculture

Return to the map »

Nina Gunde – Cimerman

Kontaktni podatki

Naslov: -Ljubljana-1000-Slovenija
Pravni Status: Javna raziskovalna institucija

Email

Material

Mikroorganizmov in nevretenčarjev

Bakterije X Filamentous fungi (Basidiomycetes) X
Kvasovke (Ascomycetes) X Virus
Kvasovke (Basidiomycetes) X Nematode
Filamentous fungi (Ascomycetes) X Mikoplazme

Vrsto materiala, ki vzdržuje:

Sodobne pasme in sorte Tradicionalne pasme in sorte Populacije, kot se pojavljajo v naravi Drugo
X

Vrsta marerial store:

Živa zbirka ali populacija Sperma Jajčne celice/tkivo jajčnika/zarodki Semena Kultura tkiv, tudi zamrznjena Celice Drugo
X mikrobne

Opis zbirke:

Datum začetka zbiranja/prebivalstva: 1981 – 1990
Pričakovano obdobje vzdrževanje zbirke (let): > 25
Velikost zbirke (število pasem): 10,1
Razvoj velikost zbirke (zadnjih 10 let): ↗ < 20%

Cilji in identitete

Geografski izvor materiala v zbirki: Mednarodnega
Populacijski management:

  • ex situ

Cilj ohranjanja zbiranje/prebivalstva:

Ohranjenost Raziskave Gojenje Usposabljanje Ozaveščanje Drugo
X X X X

Dejavnosti

Upravljanje

Uporabo razpoložljivih tehničnih smernic (npr. FAO) Da
Uporaba Enolični identifikator Da
Uporaba dokumentacijski sistem Da Biotree
Zbirka kot del večje dokumentacijski sistem

Drugo:

Sistem za upravljanje baze podatkov (software)

Lastna

Dokumenta potni list podatkov Ne
Drugo (navedite) url: www.ex-genebank.com

Podvajanje materiala in dokumentacije

Material: Delno
Dokumentacijo: Ne

Testiranje

Sposobnost preživetja testiranje shranjeni material: Pogosto
Diagnosticiranje prisotnosti škodljivcev in bolezni ali kontaminacije: Pogosto
Transgena odkrivanje: Ne
Regeneracija/množenje: Pogosto
Molekularne analize (npr. DNA zaporedja ali odvzem prstnih odtisov): Pogosto
Vrednotenje koristnih lastnosti: Pogosto

Splošno raven upravičenosti svoje pobiranje

Zelo dobra:
Odstotek zbirke regenerirajo: 5

Pogojev shranjevanja zbirke

  • Banka in vitro
  • Banka z zamrzovanjem
  • Herbarijski vzorci
  • Liofiliziranje

Pogoji dostopa in razdeljevanja

Ponudniki Prejemnik
Uporaba sporazuma o prenosu materiala (MTA) Uporaba sporazuma o prenosu materiala (MTA)

Distribucija materiala (letno)

Število distribuiranih vzorcev 50
Odstotek zahtev prejemnikov >75%
Številne države EU, v kateri so porazdeljeni vzorcev 35
Številne države zunaj EU, v kateri so porazdeljeni vzorcev 15

Proračun in financiranje

Letni proračun za zbiranje (v EUR): 10,000 – 50,000

Virov financiranja (v %)

Nacionalne vlade 80%
Javno-zasebna partnerstva 20%

Financiranje dodelitve (v %)

Zbiranje in prevzemanje novih materialov 40%
Obdelavo novega gradiva 20%
Shranjevanje 20%
Vzdrževanje/Regeneracija 10%
Dokumentacijo 5%
Porazdelitev 5%

Print This Resource
Return to the map »